The Hunchback of Notre Dame I and II


          So yeah, I'm still up with my Disney Movie Marathon. I watched The Hunchback of Notre Dame I and II like 3 weeks ago, but I'm only posting this now. Hahaha.

          Buong akala ko talaga nagkatuluyan si Esmeralda and Quasimodo, but no. :))) Ayun. Kaya pala may part II--kasi dun na nahanap ni Quasimodo yung true love niya...

Screen caps for The Hunchback of Notre Dame I 





Screen caps for The Hunchback of Notre Dame II







No comments